Kalev Pihli videoloeng


Lapse ja täiskasvanu suhtumine kübermaailma, selle erinevus.


Interneti ohtude liigid. Küberkiusamine - miks on see ohtlikum, kui tavaline kiusamine? Uuringud laste interneti kasutamisest.


Pedofiilia liigid. Viisid ja kanalid lastele lähenemiseks.


Soovitused lapsevanematele, kuidas aidata lapsel küberruumis ohutult liigelda, säilitades lapsega head suhted ja usalduse.
Kasulikud lingid На русском языке
laste.arvutikaitse.ee

Interaktiivsed testid, õpetused, stsenaariumid ja nõuanded lastele, lapse­vanematele ja õpetajatele.

pelgulinna.tln.edu.ee

Pelgulinna Gümnaasiumi laste valmistatud videod, mis räägivad ohtudest Internetis.

tiigrihype.ee

Valimik konkursile „Lõksud internetis” laekunud töödest, kus lapsed kirjeldavad ohtlikku juhtumit või lõksu internetis ning pakuvad probleemile lahendusi.

keepcontrol.eu

Video küberkiusamisest ja soovitused, kuidas laps saab netis küberkiusamise korral käituda.

www.kuriteoennetus.ee

Leht kuriteoennetusest, alaealiste kuritegevusest. Mida teha siis, kui oled
sattunud kuriteo ohvriks?

arvutikaitse.ee

Tehnilise suunaga blogi, mille abil saab ennast Interneti ohtudega kurssi viia. Konkreetsed tegevusjuhiseid enda kaitsmiseks.

www.digitark.ee

IT- ja digitehnoloogia­teemaline nõuandeblogi, kust saab juhiseid ka Interneti turvalisuse ja e-suhtluse kohta.

assapauk.ee

Lühikesed nõuanded, mis aitavad Internetis turvalisemalt liigelda.

Materjalid ja uuringud

Konverentsi „Noorsootöötaja leitud küberdžunglist“ materjal.

Uuring “IKT ja teised läbivad teemad üldhariduskooli õppekavas”

Uuringud laste ja noorte interneti kasutamisest Eestis ja Euroopas.

Kalev Pihli loengu Laste turvalisus internetis materjalid.

Kontaktid, koostööpartnerid

Lasteabitelefon 116 111 (ööpäevaringne ja tasuta, ka mobiilivõrkudest), Politsei 110, Politsei murelink murelink[at]pol.ee

Kontakt Tegevused 2009 Privaatsuspoliitika